ŠÁRKA IŠTVÁNOVÁ
Narodila jsem se v roce 1996. Absolvovala jsem bakalářský a magisterský program v ateliéru keramiky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením doc. MgA. Gabriela Vacha a nyní dokončuji magisterský program v ateliéru keramiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mým nejčastějším vyjadřovacím médiem je keramika a porcelán. Ráda pracuji i se sklem, dřevem, či různými kovy. Baví mě hledat paralely mezi designem, uměním, životním prostorem a lidskými příběhy. Mnohdy se snažím svou prací vyjádřit možnost variability, svobodné změny a sounáležitosti. Zabývám se vytvářením jak keramických produktů, tak i volných objektů. 

VZDĚLÁNÍ

2021—2024 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

2015—2021 Západočeská univerzita, Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara, Sochařství — keramika


2018 Academy of Fine Arts in Gdańsk, Studio of Sculpture

2011—2015 Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola
Karlovy Vary, příspěvková organizace — Gymnázium (se zaměřením TV)
PRAXE
2021 Ateliér doc. MgA. Gabriela Vacha 
2019 Thun 1794 a. s.
2017 Ateliér Lesov
VÝSTAVY
2023/24 Příběhy, Moravská galerie v Brně 
2023/24 Made by Fire, Moravská galerie v Brně 
2023 IRMF, DEPO2015 
2023 Nevídáno, Galerie Co Co, Dobrš 
2023 Designblok 23, Praha - Křehký 
2023 Umělecké sympozium, Letohrádek Ostrov 
2023 Karlovarští výtvarníci, Městská galerie Karlovy Vary 
2023 Křehký Mikulov, Zámek Mikulov 
2023 TRANSPARENCY, Galerie UM, Praha - Ateliér skla UMPRUM
2022 České centrum Sofie, Bulharsko - Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM 
2022 Designblok 22, Praha – Hidden Factory 
2022 Něco mezi, Letohrádek Ostrov 
2022 Křehký Mikulov, dům U Divokého muže
2021 IRMF, DEPO2015, Plzeň
2021 Designblok 21, Praha - Ateliér keramiky FDULS #Nová krajina
2020 Talente, Munich
2019 Nový (z)boží
2019 na Fakultě architektury ČVUT v Praze
2019 Nový (z)boží 2019 v Plzni, DEPO2015
2019 IRMF, DEPO2015
2018 Designblok 18, Praha – Ateliér keramiky FDULS #Chinawall
2017 Přesahy, Galerie Vestředu 
OCENĚNÍ / SOUTĚŽE
2021 Designblok 21, Nejlepší školní instalace
2020 Talente 2020, Munich, nominace
2019 Národní cena za studentský design
2019 Ocenění Excelentní studentský design
2019 Národní cena za studentský design 2019, nominace