QUO VADIS?
KAM KRÁČÍŠ?
Dnešní svět, ve kterém žijeme je plný rozmanitých možností. Současně je i spoutaný mnoha formami uspořádání. V určitém smyslu nám vytvořené systémy poskytují řád a jistotu, na druhou stranu nás mohou svazovat, až tísnit. Ačkoliv jsme se přírodě velice vzdálili, naše snové představy se stále vracejí k jejím podmanivým tvarům. Lidé se ve svých představách podvědomě ubírají do smyšlených fantaskních světů, aby utekli před všudypřítomným systémem. Divák může spatřit a obrazně se dotknout objektu v jeho celkové barevnosti, drsnosti povrchu a živoucí dynamice, jako je tomu v přírodě a v životě samotném. Tím, jak objekt pulzuje horizontálně a vertikálně, jako by plul prostorem, je zrcadlením neustálého procesu a proměny. Svým růstem láká do atmosféry neobjevených míst a vzbuzuje pokušení nechat se do nich vtáhnout. Objekt Quo vadis nabádá k přemýšlení o dění v nových souvislostech a nabízí svým ztvárněním možnou představu nadějných východisek.
Fotografie: Jakub Demartini