Granula
Technologie lisování porcelánového granulátu se využívá
k masové produkci porcelánového nádobí ve velkých
porcelánových továrnách na západě Čech a ve světě. Proces vytváření potřebných lisovacích forem a těžké techniky, nutné pro lisování, je velmi nákladný. Výroba vyžaduje velké znalosti a zkušenosti nejen v oblasti technologie keramiky.
Poznání tajů této technologie, dalo za vznik napodobenině lisovací formy z laserovaných ocelových plátů a kaučuku. Nástřikem chemicky upravené porcelánové licí hmoty na jemnou netkanou textilii, jejím následným sušením
a přesíváním, byl vytvořen granulát, který je lisování schopný. Pod tlakem 150 MPa vznikla hydraulickým lisováním skupina objektů, růžových talířů Granula.
Fotografie: Julie Hojdová