BLOUDĚNÍ
Tvar i barva jsou pro mne prostředkem vyjádření nálady a pocitu. Moji dobrou náladu provází chuť tvořit barevné objekty, jejichž pomocí mohu vyjádřit, co mě baví a přitahuje.
Svět takový, jaký ho vidím teď, ale není barevný a radostný. Není ani černý. Je spíš prázdný. Bez obrysů, pomíjivý a plný stínů.
Současným rozpoložením jsem se vzdálila od pestrosti tvarů a barev. Ustrnula jsem v jednotvárnosti, která pro mě momentálně znamená jistotu. Tenké plátky jako prchlivé okamžiky jsou kladeny těsně vedle sebe a stávají se křehkými svědky mého bloudění.
Rozhodla jsem se pracovat s technikou paperclay. Papírová hmota mi v syrovém stavu umožňuje pevnější a intuitivnější výstavbu mých aktuálních pocitů a vizí.
Fotografie: Julie Hojdová