ARTIFACTS
Schránky a artefakty vznikly jako symboly uznání
a docenění lidí, míst a skutečností, které formovaly mou osobnost. Vznik objektů předurčila touha po zachování
stopy mého života v čase i prostoru, ke kterému se každý
jednotlivě váže jinak.
Svým tvaroslovím a použitým materiálem, získávají vybrané skutečnosti vlastní identitu a zhmotnění. Následné rozmístění po místech, k nímž se vážou, se stane jejich připomínkou.
Fotografie: Julie Hojdová