ARCHEA
Inspirací pro mou diplomovou práci byla architektura – s její tektonikou, rytmem, zákonitostmi a možnostmi. Navrhla jsem modifikovatelnou stavebnici modelů a forem, s jejíž pomocí mohu vyjádřit, co mne na architektuře baví a přitahuje. Tato práce je principiálně spjatá s řadou užitých rotačních tvarů BAU, u kterých jsem využívala segmentace formy dovolující variabilitu nejen tvarovou, ale i použití barevnosti. Jednotlivé objekty jsou vystavěny z keramických dílů různých tvarů a barev, které jsou vytvořeny tak, aby na sebe navazovaly, mezi sebou komunikovali, navzájem se podpíraly a společně hrály v jednotném rytmu. Výsledné tvary jsou vystavěny se záměrem nechat divákovi hru různých asociací. Docílení variability jsem upřednostnila před vlastnostmi keramiky, jež nepodporují vznik rovných tvarů. Tradiční keramika skrývá každý spoj, retušuje se, zabývá se, aby byla navenek krásná a čistá. Vytvořený soubor neschovává technické detaily. Mnohdy jde o konstrukční prvky záměrně ponechané na odiv. Ucelenosti souboru ARCHEA jsem dosáhla použitým tvaroslovím, jež evokuje někdy dětskou hru v kostky, jindy pevnou stavbu průmyslové architektury.

Fotografie: Julie Hojdová